Jak nás kontaktovat

Pokud hledáte pomoc, můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle 773 765 668 (sociální pracovnice) či 604 315 917 (vedoucí střediska). Návštěvu lze objednat také prostřednictvím e-mailu socialni@svp-ji.cz.

V první fázi nabízíme JEDNORÁZOVOU konzultaci v AMBULANCI, kde se vás ujme psycholog či speciální pedagog. Konzultace probíhají po objednání buď osobně, nebo i telefonicky (popř. online). Zpočátku se snažíme najít souhru mezi očekáváním a potřebou klienta (popř. jeho rodiny) a naší nabídkou.

Co vás dále čeká

Po nalezení společné cesty a definování žádoucí změny, které chceme dosáhnout, proběhne PŘÍJMOVÝ POHOVOR (viz. Dokumenty) a následné přijetí klienta do AMBULANCE, kde vzniká prostor pro dlouhodobou spolupráci s příslušným klíčovým pracovníkem. Intenzita a forma setkávání se odvíjí především od potřeb a možností klienta a lze ji v průběhu času upravovat.

V případech, které z různých důvodů přesahují možnosti ambulantní spolupráce, nabízíme zpravidla dvouměsíční pobyt dítěte v CELODENNÍM STACIONÁŘI. Po dohodě s pracovníkem ambulance absolvuje zákonný zástupce pohovor se sociální pracovnicí, kde ho čeká podpis smlouvy (viz. Dokumenty) a dalších nezbytných formulářů. Tato návštěva probíhá bez přítomnosti dítěte. Poté je klientovi a jeho zákonným zástupcům přidělen klíčový pracovník stacionáře, který je s nimi po celou dobu docházky v pravidelném kontaktu.

Pobyt ve stacionáři je bezplatný. Ze strany rodičů (zákonných zástupců) je potřeba zaplatit pouze obědy.