Filosofie SVP STAR(T) UP!

Snaha o rozvoj: Naším ideálním cílem je podpora jednotlivých hvězd na jejich cestě k tomu, aby mohly nechat rozzářit své vnitřní světlo.

Zvyšování kompetecí klientů v jejich vlastním rozvoji: Jsme spíše podporou/ukazateli na cestě, než samotnými hybateli změn – pokud chce hvězda (za) zářit, musí to udělat sama; my nemůžeme a ani nechceme zářit za ní…

Systémový přístup: Až na výjimky nemyslíme pouze na samotné hvězdy, ale zohledňujeme i jejich okolní vesmír. (V praxi to může znamenat každého, kdo může být jakýmkoli způsobem relevantní k možnosti rozzáření hvězdy a má zájem nebo alespoň ochotu se na tomto procesu podílet).

Spolupráce s ostatními odborníky, institucemi apod.: Nemyslíme si, že bychom byli v námi poznané části vesmíru sami a v zájmu užitečnosti naší práce tak usilujeme o intergalaktickou spolupráci.