Středisko výchovné péče Jihlava

Středisko výchovné péče (dále „středisko“) zahájilo činnost dne 1. 11. 2014 pod záštitou Dětského domova se školou v Jihlavě a nachází se na adrese Pod Rozhlednou 8, Jihlava. Středisko je ambulantní preventivní školské zařízení, které poskytuje všestrannou speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc dětem, rodičům a učitelům v situacích, se kterými neví rady.

Věnujeme se převážně dětem od 3 do 18 let věku, ale i mladým lidem do ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání (studentům). Zaměřujeme se na široké spektrum obtíží. Pracujeme jak s klientem individuálně, tak s rodiči či jinými osobami zodpovědnými za výchovu, kteří jsou v procesu dosahování změn v chování dětí důležitou součástí. Princip spolupráce s naším zařízením je koncipován na bázi dobrovolnosti a tedy aktivní ochotě spolupracovat, podílet se na dosažení stanovených cílů a hledání cesty k řešení vlastních obtíží.