Středisko výchovné péče Jihlava

Středisko výchovné péče (dále SVP) zahájilo činnost dne 1. 11. 2014 pod záštitou Dětského domova se školou v Jihlavě a nachází se na adrese Vrchlického 2743/16, v prvním patře budovy sociálního odboru Magistrátu města Jihlavy. SVP je školské zařízení, které poskytuje všestrannou speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc dětem, které se potýkají s výchovnými problémy. Věnujeme se převážně dětem do osmnácti let věku, ale i mladým lidem do ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání (studující), a to pouze formou ambulantní. Zaměřujeme se na široké spektrum obtíží. Pracujeme jak s klientem individuálně, tak s celým rodinným systémem. Služby střediska jsou určené i pro pedagogy školských zařízení či pro pracovníky školských poradenských zařízení, kteří zaznamenali obdobné potíže u některých žáků. Princip spolupráce s naším zařízením je koncipován na bázi dobrovolnosti a tedy aktivní ochotě spolupracovat, podílet se na dosažení stanovených cílů a hledání cesty k řešení vlastních obtíží.