Ve středisku nabízíme systematickou individuální terapii klientům, zaměřujeme se však nejen na spolupráci s klientem (děti, osoby zletilé do věku 26 let), ale také na práci s jeho nejbližším okolím, jako je širší rodina, rodiče a zákonní zástupci a škola.

Terapeutická činnost probíhá formou krátkodobého terapeutického vedení klienta v jeho náročných životních situacích nebo formou dlouhodobé terapeutické činnosti směřující k zásadnějším změnám klientova chování a postojů. Terapeutická činnost může být i jednorázová formou sjednané osobní či telefonické konzultace.

Princip střediska je založen na dobrovolnosti a také aktivní snaze nacházet řešení svých potíží a snaze nabývat dovednosti k vyřešení potíží.

Klientům nabízíme:

  • bezpečné prostředí a diskrétnost
  • důvěru a pochopení
  • dodržování etických zásad a právních norem, úmluv vztahujících se k činnosti střediska
  • spolupráci s ostatními organizacemi
  • tým profesionálních pracovníků