Se zařazením dítěte do výchovně vzdělávacího programu celodenního stacionáře musí vždy souhlasit rodiče. Škola a ostatní instituce mohou rodičům tuto variantu doporučit. Pokud je dítě již klientem ambulantního oddělení Střediska výchovné péče v Jihlavě může být do stacionáře zařazeno v nejbližším termínu – s ohledem na skladbu skupiny. Pokud dítě není klientem ambulantního oddělení, musí rodiče nejprve absolvovat příjmový pohovor a úvodní konzultace s odborným pracovníkem. Do programu nezařazujeme děti se závislostí na alkoholu a drogách.

V dopolední části výchovně vzdělávacího programu probíhá vzdělávání podle individuálního učebního plánu, který vypracuje kmenová škola klienta na období min. 8 týdnů. Pracovníci kmenové školy jsou také požádáni o vyplnění Dotazníku pro školu (viz Dokumenty). Pracovníci stacionáře spolupracují s kmenovou školou v otázce klasifikace a metodické podpory při zařazování klienta zpět do třídního kolektivu.