Jak nás kontaktovat:

Na první setkání je nutné se objednat, a to přes e-mail na adresu socialni@svp-ji.cz nebo telefonicky na tel.: 778 531 971 v této době:

PO       8:00 - 12:00

ST       8:00 - 12:00

ČT       8:00 - 12:00


Pokud spolupracujete i s jinými odborníky, přineste s sebou prosím potřebné dokumenty - psychologickou zprávu, zprávu etopeda, zprávu psychiatra nebo zprávu z neurologického vyšetření atd. V případě, že máte nařízený terapeutický program soudem, přineste s sebou i soudní rozhodnutí.

Jak probíhá spolupráce se střediskem výchovné péče?

První kontakt probíhá se sociální pracovnicí, se kterou si sjednáte osobní konzultaci. Sociální pracovnice Vám poskytne všechny potřebné informace ohledně nabízených služeb a zároveň s Vámi sepíše přijímací kartu klienta, kterou společně vyplníte a uvedete všechny potřebné údaje o klientovi např. jméno a příjmení dítěte, věk, důvod vyhledání služby. Po vyplnění přijímací karty klienta budete objednáni na konkrétní den a čas k jednomu z našich odborných pracovníků - k paní psycholožce nebo ke speciálnímu pedagogovi. Na další konzultace budete docházet přímo za tímto odborným pracovníkem.

 
Jak se k nám dostanete?

Pokud přijedete linkovým autobusem z okolí Jihlavy, můžete vystoupit na zastávce Poliklinika (Dům zdraví), půjdete rovně kolem starších bytových domů a po 200 m vlevo uvidíte budovu Magistrátu, ve které sídlíme.

Nebo můžete jet MHD - autobus č. B a vystoupíte též na zastávce Poliklinika nebo na zastávce Na Hliništi.

Parkování je možné přímo před budovou Magistrátu města Jihlavy, sociálního odboru maximálně na jednu hodinu.