Ambulantní programy, které poskytujeme, jsou určeny klientům, kteří potřebují pomoci s řešením potíží, které se jim nedaří zvládat. Poskytujeme krátkodobé, dlouhodobé i jednorázové odborné poradenství a to formou osobní nebo telefonické konzultace.

Naše služby jsou určeny pro:

-          zákonné zástupce nezletilého dítěte (pro rodiče…) a další osoby zodpovědné za  výchovu

-          pro děti a mládež do 26 let

-          třídní kolektivy

-          učitele a ostatní pedagogické pracovníky

-          …

S jakými obtížemi můžeme pomoci:

-          Potíže v rodinných vztazích (dítě – rodič)

-          Záškoláctví, školní neúspěšnost

-          Nerespektování autority dítětem

-          Konflikty a neporozumění s vrstevníky

-          Závadové trávení volného času

-          Poruchy chování, osobnostní a jiné potíže

-          Experimentování s návykovými látkami

-          Děti se syndromem ADD/ADHD (porucha pozornosti bez hyperaktivity/s hyperaktivitou)

-          Akutní krizové situace

-          Agresivní chování

-          Domácí násilí, týrání, zneužívání