Celodenní stacionář je služba určená pro klienty, kteří plní povinnou školní docházku a mají např. potíže s respektováním autorit, s plněním povinností, v komunikaci se spolužáky, jsou neúspěšní ve škole, narušují výuku, reagují impulzivně, jsou úzkostní, hůře navazují vztahy s vrstevníky, hůře se orientují v sociálních situacích a vztazích.

Výchovně vzdělávací program v celodenním stacionáři je dobrovolný a trvá zpravidla osm týdnů. Probíhá vždy v pracovních dnech, neprobíhá o prázdninách. 

Začíná ráno v 7,30 hod. a končí odpoledne v 16,30 hod. (v pátek v 15,30 hod.). 

Výchovně vzdělávací program je zaměřený na rozvoj klientových individuálních schopností a dovedností souvisejících se školním a rodinným prostředím, rozvoj jeho osobnostních dispozic k řešení subjektivně náročných situací a také na rozvoj sociálních dovedností.

Zařadit klienta do programu lze na základě doporučení ambulantního oddělení Střediska výchovné péče v Jihlavě a na základě souhlasného stanoviska rodičů.

Jedná se o bezplatnou službu, rodiče hradí obědy, dopolední a odpolední svačinu si klienti nosí z domova.