Ve středisku poskytujeme komplexní psychologickou a etopedickou diagnostiku, přičemž spolupracujeme s dalšími institucemi, jako je odbor sociálně právní ochrany dětí, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, probační a mediační služba nebo školská zařízení. Zajišťujeme i komplexní psychologickou a etopedickou diagnostiku pro soudy, Policii ČR atd. (nikoliv soudně-znalecké posudky)